Egzamin dyplomowy w dniu 02.07.2020r. - kierunek: Informatyka

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 02.07.2020r. w ramach dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja:

 
Nr albumu Kierunek Promotor Recenzent Godzina obrony
122055 Informatyka dr inż. Rafał Grycuk dr inż. Łukasz Bartczuk 08:30
110118 Informatyka dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz dr inż. Łukasz Bartczuk 09:30
123393 Informatyka dr inż. Marcin Gabryel dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz 10:30
123562 Informatyka dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz dr inż. Marcin Gabryel 11:30
122910 Informatyka dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz dr inż. Marcin Gabryel 12:30
126242 Informatyka dr inż. Artur Starczewski dr inż. Marcin Gabryel 13:30

Studenci proszeni są o zalogowanie na platformę przynajmniej 30 minut przed planowaną godziną egzaminu dyplomowego.

Przypominamy o przygotowaniu dokumentu tożsamości oraz czystego arkusza papieru formatu A4 i długopisu.