Egzamin dyplomowy w dniu 13.07.2020r. - kierunek Mechanika i budowa maszyn

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 13.07.2020r. w ramach dyscypliny Inżynieria mechaniczna:

  • forma tradycyjna - sala: 322/323 (dawniej Rady Wydziału) – budynek główny WIMiI 
Nr albumu Kierunek Promotor Recenzent Godzina obrony
127230 Mechanika i budowa maszyn dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof.PCz prof. dr hab. inż. Jacek Słania 08:00
126601 Mechanika i budowa maszyn dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof.PCz prof. dr hab. inż. Jacek Słania 09:30
126597 Mechanika i budowa maszyn prof. dr hab. inż. Jacek Słania dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof.PCz 11:00
126586 Mechanika i budowa maszyn prof. dr hab. inż. Jacek Słania dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof.PCz 12:30

 

Studenci proszeni sa o przybycie przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.