Egzamin dyplomowy w dniu 14.07.2020r. - kierunki: Mechanika i budowa maszyn, Energetyka

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 14.07.2020r. w ramach dyscypliny Inżynieria mechaniczna:

Nr albumu Kierunek Promotor Recenzent Godzina obrony
122190 Mechanika i budowa maszyn dr inż.  Ryszard Wolny dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz 08:30
121983 Energetyka  dr inż. Michał Pyrc dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. PCz 09:30
124731 Energetyka  dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. PCz dr inż. Michał Pyrc 10:30
124746 Energetyka  dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. PCz dr inż. Michał Pyrc 11:30
124703 Energetyka  dr inż. Michał Pyrc dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. PCz 12:30
116207 Mechanika i budowa maszyn dr inż. Milena Trzaskalska dr hab. inż. Paweł Palutkiewicz , prof.PCz 13:30

 

Studenci proszeni są o zalogowanie na platformę przynajmniej 30 minut przed planowaną godziną egzaminu dyplomowego.

Przypominamy o przygotowaniu dokumentu tożsamości oraz czystego arkusza papieru formatu A4 i długopisu.