Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 21 i 22.07.2020r

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 21.07.2020r. w ramach kierunku Matematyka:

Nr albumu

Kierunek

Promotor

Recenzent

Godzina

124733

Matematyka

prof. dr hab. inż. Stanisław Kukla

dr Urszula Siedlecka

08:30

124414

Matematyka

dr Jowita Rychlewska

prof. dr hab. inż. Stanisław Kukla

11:30

125936

Matematyka

dr Urszula Siedlecka

prof. dr hab. inż. Stanisław Kukla

10:00

127840

Matematyka

dr Lena Łacińska

prof. dr hab. inż. Stanisław Kukla

13:00

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 22.07.2020r. w ramach kierunku Matematyka:

Nr albumu

Kierunek

Promotor

Recenzent

Godzina

127837

Matematyka

dr Katarzyna Freus

dr Katarzyna Szota

08:00

127842

Matematyka

dr Edyta Pawlak-kazior

dr Lara-Dziembek Sylwia

12:30

124734

Matematyka

dr hab. inż. Małgorzata Wróbel, prof. PCz

dr Katarzyna Freus

11:00

127835

Matematyka

dr Lara-Dziembek Sylwia

dr Edyta Pawlak-Kazior

14:00

127838

Matematyka

dr Katarzyna Szota

dr Katarzyna Freus

09:30