Dot. przyjęć interesantów w Dziekanacie

W związku z ograniczeniem w dostępie do budynków Politechniki Częstochowskiej osób niebędących jej pracownikami i doktorantami przypominamy, że pracownicy Dziekanatu przyjmują tylko interesantów umówionych telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

Interesanci muszą mieć założone maseczki ochronne osłaniające usta i nos, zdezynfekować dłonie w wyznaczonych miejscach i zachowywać odległość od innych osób co najmniej 2 metry.