Dot. zaliczenia semestru letniego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zaliczenia semestru letniego informujemy, że:

- dzienniczki praktyk wraz z pozostała dokumentacją w formie papierowej należy przesłać na listownie na adres Dziekanantu;

- indeksy (wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta z poprzednich semestrów) należy przesłać listownie za potwierdzeniem odbioru do Dziekanatu w terminie do 15.09.2020 roku. W indeksach nie należy wpisywać przedmiotów z semestru letniego. W przypadku gdy student nie uzyskał zaliczenia przedmiotu, należy złożyć odpowiednie podanie o wpis warunkowy, bądź powtarzanie przedmiotu. Podania najlepiej przesłać razem z indeksem. Podania przesłane tylko w formie elektronicznej bądź bez oryginalnego podpisu nie będą rozpatrywane;

- karty okresowych osiągnięć studenta z semestru letniego będą wydrukowane przez pracowników Dziekanantu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy uzyskali Państwo zaliczenie (bądź zdali egzamin), lecz w systemie USOSweb nadal brakuje wpisanej oceny prosimy o kontakt z prowadzącymi, najpóźniej do 15.09.2020 roku;

- wnioski o rozłożenie płatności na raty (np. czesnego) wraz z dowodem wpłaty pierwszej raty nalezy przesłać na adres Dziekanantu w terminie do 30.09.2020 roku. (Studenci pierwszego semestru do 10.09.2020 roku). Wnioski złożone po terminie nie będa rozpatrzone.

 

Pracownicy Dziekanantu nie będą przyjmowali osób, które chcą złożyć osobiście wyżej wymienione dokumenty.

 

Adres Dziekanatu:

Dziekanat WIMiI

AL. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa