Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgra inż. Piotra Dobosza