Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 16.10.2020r.

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 16.10.2020r. w ramach kierunku: Mechanika i budowa maszyn

  • forma tradycyjna - sala: 322/323 (dawniej Rady Wydziału) – budynek główny WIMiI 
Nr albumu Kierunek Godzina
115498 Mechanika i budowa maszyn 09.00
127231 Mechanika i budowa maszyn 10.00
122137 Mechanika i budowa maszyn 11.00
127238 Mechanika i budowa maszyn 12.00
121966 Mechanika i budowa maszyn 13.00