Dot. osób z kierunku Informatyka I stopnia które zostały skierowane na powtarzanie semestru IV

W związku ze zmianą programów studiów przedmiot Bazy danych od tego roku akademickiego jest realizowany w semestrze trzecim (zimowym). Osoby, które zostały skierowane na powtarzanie semestru IV są zobowiązane do uczęszczania na zajęcia w obecnym semestrze.

Studenci kierunku Informatyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia, którzy powtarzają semestr IV powinni niezwłocznie skontaktować się z Dziekanatem w celu podpisania dokumentów związanych z powtarzaniem semestru.