Lista osób dopuszczonych do obrony w dniu 19.10.2020r.

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 19.10.2020r. w ramach kierunku: Mechanika i budowa maszyn

  • forma tradycyjna - sala: 322/323 (dawniej Rady Wydziału) – budynek główny WIMiI 
Nr albumu Kierunek Godzina
130989 Mechanika i budowa maszyn 09.00
126589 Mechanika i budowa maszyn 10.00
123802 Mechanika i budowa maszyn 11.00