Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 20.10.2020r.

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 20.10.2020r. w ramach kierunku: Mechanika i budowa maszyn

  • forma tradycyjna - sala: 322/323 (dawniej Rady Wydziału) – budynek główny WIMiI 
Nr albumu Kierunek Godzina
126566 Mechanika i budowa maszyn 09.00
114579 Mechanika i budowa maszyn 10.00
122176 Mechanika i budowa maszyn 11.00
103918 Mechanika i budowa maszyn 12.00
130987 Mechanika i budowa maszyn 13.00