Połączenia testowe w dniu 27.10.2020r.- kierunek Informatyka

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 30/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie Zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego studenci, którzy złożyli komplet dokumentów przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego powinni przetestować sprzęt audio i wideo, gdyż podczas egzaminu student oraz członkowie komisji muszą się wzajemnie widzieć i słyszeć.

W związku z powyższym niżej wymienieni studenci proszeni są o zalogowanie za pomocą platformy e-learnigowej Politechniki Częstochowskiej w dniu 27.10.2020r. o godz. 8.00:

124752
124768
122074
125348
125349
124188
124807
125495

Studenci będą dodani do kursów związanych z egzaminami dyplomowymi przed spotkaniem testowym. Po otworzeniu kursu należy wejść do Sali konferencyjnej, a następnie dołączyć do sesji. Kolejnym krokiem jest wybór formy uczestnictwa w spotkaniu: używam mikrofonu. Po dołączeniu do sesji należy uruchomić kamerkę internetową oraz wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

W przypadku gdyby Państwo nie mogli połaczyć się z platformą w wyznaczonej godzinie proszę o kontakt z Dziekanatem w celu ustalenia inne godziny.