Szkolenie on-line nr 5 dla rodziców - edycja IV

Bezpłatne szkolenia dla rodziców organizowane są w ramach projektu pt.: "Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 
Piąte szkolenie odbędzie się 4 listopada 2020r. w godzinach 17.00 – 20.15

 

Temat szkolenia: Sposoby przepracowywania stresu

 

Typ szkolenia: on-line

 

 

W szkoleniach mogą wziąć udział przede wszystkim rodzice dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Projekt skierowany jest do szerszego grona rodziców jednakże pierwszeństwo w zajęciach będą mieli rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Zapraszamy również nauczycieli do udziału w szkoleniach. 


Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Czas trwania szkoleń wynosi 4 x 45 min.

 

Rekrutacja rodziców na ww. szkolenia jest prowadzona przez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (w załączniku) i odesłanie do 4 listopada do godziny 14.00 na adres mailto:szkolenia@wimii.pcz.pl.

 

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach.

Formularz zgłoszeniowy - edycja IV - szkolenie nr 5 - Sposoby przepracowywania stresu.pdf
Formularz zgłoszeniowy- edycja IV - szkolenie nr 5 - Sposoby przepracowywania stresu.docx
Klauzula informacyjna