Dot. studentów I semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Wszystkim studentom pierwszego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów §2 i §25 studenci, którzy nie złożyli ślubowania w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego zostaną skreśleni z listy studentów. 

Prosimy o uzupełnienie zaległości najpóźniej do 7 listopada 2020r.