Dot. tematów prac dyplomowych - aktualizacja 9.11.2020r.

Studentom kierunków:

- stacjonarnych drugiego stopnia (Informatyka - semestr 2)

- niestacjonarnych pierwszego stopnia (Informatyka - semestr 7, Mechanika i budowa maszyn - semestr 7)

- niestacjonarnych drugiego stopnia (Informatyka - semestr 3, Mechanika i budowa maszyn - semestr 3)

przypominamy, że we wrześniu upłynął termin wydawania tematów prac inżynierskich i magisterskich.

Osoby, które jeszcze nie mają zatwierdzonych przez Rady programowe tematów prac mają ostatnią mozliwość złożenia kart pracy dyplomowej do 10 listopada 2020r. Po tym terminie Kierownicy dydaktyczny będą sami przydzielać tematy.

Karty tematu pracy dyplomowej prosimy wrzucać do skrzynki podawczej koło portierni w budynku głównym Wydziału bądź przesłać skanem i pocztą tradycyjną na adres Dziekanantu.

W celu uniknięcia bezpośrednich kontaktów z pracownikami, bardzo prosimy, aby promotorzy przesyłali potwierdzenie akceptacji tematu i zgody na promotorstwo w formie elektronicznej na adres: dziekanat.wimii@pcz.pl