Dot. zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W związku z pytaniam dotyczącymi zajęć dydaktycznych informujemy, że zgodnie z Komunikatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej została utrzymana w mocy decyzja prowadzenia wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dotyczy studiów stacjonarnych,niestacjonarnych, studiów podyplomowych). Decyzja ta obowiązuje do 15 listopada 2020 roku.

 

http://pcz.pl/pl/ogloszenie/komunikat-rektora-3