Dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

W związku z Zarządzeniem nr 47/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2020 roku informujemy, że:

1) Kształcenie w Politechnice Częstochowskiej na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, dla doktorantów, dla uczestników szkoły doktorskiej, na studiach podyplomowych i kursach w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywa się do 23.12.2020 r. w sposób zdalny oraz w terminie od 7.01.2021r. do 29.01.2021r. w sposób mieszany, tj. w bezpośrednim kontakcie (stacjonarnie) oraz za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie), z uwzględnieniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.

2) W terminie od 07.01.2021r. do 29.01.2021r. w sposób stacjonarny są prowadzone wyłacznie zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia praktyczne, w tym laboratoria). Nie dotyczy to doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej.