Rekrutacja - wykład branżowy II edycja

 

Wykład branżowy

Projektowanie detali i cykli produkcyjnych oraz kontrola jakości wyrobów
dla przemysłu Automotive – II edycja

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Energetyka, Mechatronika oraz Informatyka do udziału w wykładzie realizowanym w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Celem wykładu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentek/-ów, w tym z zakresu projektowania i kontroli jakości wyrobów.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wykładzie.

Planowany termin webinaru: 4 grudnia 2020r. od godz. 15:00 do 19:00

  • Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu
  • Termin rekrutacji elektronicznej: od 23.11.2020r. do 30.11.2020r. do godz.14:00
  • Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

zał. 2 - deklaracja uczestnictwa

zał. 3 - formularz danych osobowych

zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu