Rekrutacja - wykład branżowy Big DataCykl wykładów branżowych

Big Data – programiści hurtowni danych

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Informatyka, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka do udziału w wykładach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

 

Celem wykładów jest podniesienie kompetencji zawodowych studentek/-ów, w tym z zakresu projektowania i wdrażania hurtowni danych.

 

Zakres zagadnień poruszanych w ramach wykładów obejmuje następującą tematykę:

  • Budowa hurtowni danych – modele.
  • Programowanie PL/SQL, złożone zapytania – SUBQUERRY, WITH.
  • Przetwarzanie danych w różnych środowiskach DB.
  • Tworzenie agregatów. Kostki OLAP.
  • Od pliku płaskiego do struktury gwiazdy – procesy ETL.
  • BI – prezentacja danych (mapy informacyjne, modele semantyczne, raporty interaktywne).
  • Narzędzia ETL kontra budowa niskopoziomowych procesów przetwarzania w oparciu o natywne mechanizmy DB.

 

Wykłady będą realizowane w formie webinaru, od 14.12.2020r. do 29.01.2021r.

 

Harmonogram realizacji wykładów dla poszczególnych tygodni:

• 14.12 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

• 18.12 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

• 21.12 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

• 23.12 – 4 godziny (12:00 - 16:00)

• 08.01 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

• 11.01 – 4 godziny (12:00 - 16:00)

• 15.01 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

• 18.01 – 4 godziny (12:00 - 16:00)

• 22.01 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

• 25.01 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

• 29.01 – 4 godziny (12:00 - 16:00)

 

  • Osoby zainteresowane udziałem w wykładach proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu
  • Termin rekrutacji elektronicznej: od 1.12.2020r. od godz. 10:00 do 8.12.2020r. do godz.14:00
  • Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej (skan) należy przesłać na adres rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

zał. 2 - deklaracja uczestnictwa

zał. 3 - formularz danych osobowych

zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu