Rekrutacja - Projektowanie 2D w mechanice AutoCAD

SZKOLENIE

PROJEKTOWANIE 2D W MECHANICE - PAKIET SZKOLEŃ AUTODESK

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Energetyka oraz Informatyka do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

 

Celem szkolenia  jest podniesienie kompetencji zawodowych, technicznych, informatycznych i analitycznych studentek/-ów, w tym z zakresu projektowania 2D oraz przygotowania dokumentacji wyrobów.

 

Planowany termin szkolenia:

I edycja: 10,11 grudnia 2020r oraz 17,18 grudnia 2020r oraz 21,22 grudnia 2020r. (w godz. 9.00 - 14.30)

II edycja: 14,15 stycznia 2021r oraz 21,22 stycznia 2021r (w godz. 9.00 - 14.30)

 

  • Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu
  • Termin rekrutacji elektronicznej: od 1.12.2020r. do 15.12.2020r. do godz.14:00
  • Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

  

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

zał. 2 - deklaracja uczestnictwa

zał. 3 - formularz danych osobowych

zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu