Rekrutacja - KURS AUDITORA WEWNĘTRZNEGO

SZKOLENIE

KURS AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 ISO 9001, 14001 I PN-N 18001

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Energetyka oraz Informatyka do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

 

Celem szkolenia  jest podniesienie kompetencji zawodowych i analitycznych studentek/-ów, w tym z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Planowany termin szkolenia:

14,15 grudnia 2020r oraz 21,22 grudnia 2020r

 

▪         Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji podlinkowaćà https://pcz.pl/pl/content/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-dla-zadan-1-12-w-ramach-zpr-pcz ) dostępnym na stronie projektu

▪         Termin rekrutacji elektronicznej: od 2.12.2020r. do 9.12.2020r. do godz.14:00

▪         Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

zał. 2 - deklaracja uczestnictwa

zał. 3 - formularz danych osobowych

zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu