Rekrutacja - Szkolenie SAS

 

Certyfikowane szkolenie

SAS - efektywne przetwarzanie wielkich zbiorów danych

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Informatyka, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka do udziału w szkoleniu w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych studentek/-ów, w tym z zakresu przetwarzania danych w środowisku programistycznym SAS.

 

Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu obejmuje następującą tematykę:

 • Wprowadzenie do programowania w SAS
 • Tworzenie raportów w SAS
 • Tworzenie i modyfikacja zbiorów danych
 • Przetwarzanie iteracyjne
 • Przetwarzanie różnych typów danych
 • Przetwarzanie SQL z SAS
 • Język Makr SAS
 • Zaawansowane techniki programowania w SAS

 

Szkolenie będzie realizowane w formie webinarów, od 21.12.2020r. do 29.01.2021r.

Szkolenie będzie trwać łącznie 80 godzin dydaktycznych.

 

Harmonogram realizacji szkolenia dla poszczególnych tygodni:

 • 21-23.12.2020r.
 • 07-08.01.2021r.
 • 11-15.01.2021r.
 • 18-22.01.2021r.
 • 25-29.01.2021r.

 

Zajęcia realizowane będą w blokach trwających po 4 godziny:

 • Poniedziałek: 16:00-20:00
 • Wtorek: 16.00-20:00
 • Środa: 16:00-20:00
 • Czwartek: 08:00-12:00
 • Piątek: 16:00-20:00

 

 • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu
 • Termin rekrutacji elektronicznej: od 7.12.2020r. do 14.12.2020r. do godz.14:0018.12.2020r. do godz.10:00
 • Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

zał. 2 - deklaracja uczestnictwa

zał. 3 - formularz danych osobowych

zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu