Dot. tematu prac dyplomowych

Zgodnie z § 29 Regulaminu Studiów p. 1: „temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż na dwa semestry przed pla­nowanym terminem zakończenia studiów”, w związku z powyższym studenci proszeni są o zgłaszanie się do wybranych przez siebie promotorów w  celu ustalenia tematów prac dyplomowych i złożenie wypełnionej Karty pracy dyplomowej w dziekanacie w terminie do 5 stycznia 2021 roku.

Dot. studentów studiów stacjonarnych:

Informatyka I stopnia – V semestr 2020/2021

Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia – V semestr 2020/2021

Energetyka I stopnia – V semestr 2020/2021

Mechatronika I stopnia – V semestr 2020/2021

Inżynieria biomedyczna I stopnia – V semestr 2020/2021

Informatyka II stopnia – I semestr 2020/2021

 

W dniach od 7 do 13 stycznia na stronie Wydziału będą udostępnione tematy dla osób, które jeszcze nie wybrały promotora i tematu. Do 15 stycznia, po uzgodnieniu tematu i uzyskaniu zgody na promotorstwo, studenci powinni przekazać wypełnione karty do dziekanatu.

Studentom, którzy nie wybiorą tematów i nie zgłoszą ich w powyższych terminach do nauczycieli akademickich i dziekanatu, tematy zostaną przydzielone przez Kierownika dydaktycznego.