Dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - aktualizacja 28.12.2020r.

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, po 28 grudnia 2020 r. utrzymane zostają dotychczasowe przepisy odnoszące się do działalności uczelni.

Zmianie ulegnie między innymi plan zajęć - prosimy o zapoznanie się ze zmianami po 1 stycznia 2021r.

 

https://www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-uczelni-po-28-grudnia-2020-r--zmiany-w-obostrzeniach