Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny Jaskot