Zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów  określa Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 r.

https://www.pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2020-2024/31-2020

Szczegóły dotyczące zakresu i formy egzaminu zostaną określone przez prowadzących.

Harmonogram egzaminów