Aktualizacja planu zajęć w dniu 6 stycznia 2021r.

Wszyscy studenci i pracownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją planu zajęć, która zostanie zamieszczona 6 stycznia 2021r.  na stronie wimii.pcz.pl w zakładce plan zajęć.