PROJEKTOWANIE 2D W MECHANICE - PAKIET SZKOLEŃ AUTODESK

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

PROJEKTOWANIE 2D W MECHANICE - PAKIET SZKOLEŃ AUTODESK

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Energetyka oraz Informatyka do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych, technicznych, informatycznych i analitycznych studentek/-ów WIMiI.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów i studentek, którzy pragną nabyć umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania z zakresu projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D oraz przygotowania dokumentacji technicznej wyrobów z dowolnej branży i dowolnym stopniu złożoności

 

Szczegółowe cele szkolenia to:

1)       zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie AutoCAD, w zakresie podstawowego projektowania 2D /na płaszczyźnie/

2)       opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego rysunku technicznego w zakresie pracy na płaszczyźnie, w tym posługiwanie się:

 • funkcjami rysunkowymi,
 • funkcjami edycyjnymi,
 • funkcjami obsługi warstw, bloków i wymiarowania,
 • funkcjami tworzenia opisu tekstowego,
 • narzędziami konfiguracji końcowej wydruku.

 

Realizacja powyższych celów oraz zaangażowanie Uczestników szkolenia umożliwia nabycie umiejętności

 • przygotowania i konfigurację systemu,
 • rysowania obiektów płaskich,
 • edycji obiektów,
 • opisywania rysunku i detali,
 • kreowania i edycji warstw,
 • definiowania i użycia bloków,
 • wymiarowania obiektów,
 • drukowania rysunków.

 

Planowany termin szkolenia19 - 22 kwietnia 2021r. (w godz. 9:00 – 14:30)

 

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 zał. 1 - formularz zgłoszeniowy
 zał. 2 - deklaracja uczestnictwa
 zał. 3 - formularz danych osobowych
 zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu
 regulamin rekrutacji dla uczestnikow projketu