PROJEKTOWANIE HURTOWNI DANYCH. TWORZENIE PROCESÓW ETLCykl zajęć projektowych

PROJEKTOWANIE HURTOWNI DANYCH. TWORZENIE PROCESÓW ETL

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków:
Informatyka, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka do udziału
w zajęciach projektowych realizowanych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

 

Dla kogo?

Zajęcia projektowe z hurtowni danych w formie laboratorium komputerowego mają na celu przekazanie wiedzy praktycznej przyszłym inżynierom IT, z naciskiem na SQL development, data warehouse engineering i data science.

 

W jakim celu?

Aby zdobyć praktykę w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich. Aby zdobyć umiejętności praktyczne z różnych modeli i architektury hurtowni danych, sposobu przetwarzania, implementowania warstw. Zaawansowanego programowania baz danych PL/SQL. Procesów przetwarzania danych. Wykorzystania narzędzi niskopoziomowych i narzędzi wysokopoziomowych do zarządzania przepływem danych i procesami ETL.

 

Gdzie można wykorzystać zdobyte umiejętności?

Od inżyniera hurtowni danych wymaga się umiejętności pracy nad złożonymi systemami wielkoskalowymi. Zdobyte umiejętności można wykorzystać wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się hurtownie danych i business inteligence. W branżach, gdzie przetwarzane są ogromne ilości danych. Gdzie istnieje potrzeba raportowania, podejmowania decyzji na podstawie zdarzeń biznesowych opisanych zbiorami danych. W działach IT obsługujących klienta, sprzedawcę i produkt, a także w sektorze publicznym (np. do gromadzenia i przetwarzania danych o zdarzeniach medycznych).

 

Zakres zagadnień poruszanych w ramach zajęć obejmuje następującą tematykę

 • Bazy danych – wybrane środowiska DB wykorzystywane w hurtowniach danych.
 • Warstwy w hurtowni danych (SOURCE -> DDS -> DM ->BI).
 • Projektowanie schematów bazodanowych.
 • Przetwarzanie ETL.
 • Raportowanie i statystyka (narzędzia BI).
 • Optymalizacja przetwarzania wysoko-wolumenowych zbiorów danych. Ładowanie danych, indeksowanie i wyszukiwanie. Metody zrównoleglania przetwarzania.

 

Zajęcia projektowe będą realizowane za pośrednictwem platformy Moodle PCz w formie asynchronicznej przy jednoczesnym prowadzeniu webinarów w czasie rzeczywistym.

Planowany termin realizacji zajęć projektowych od 23.04.2021r. do 11.06.2021r. zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram realizacji zajęć dla poszczególnych tygodni:

 • 23.04.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 29.04.2021 – 2 godziny (12:00 - 14:00)
 • 30.04.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 07.05.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 13.05.2021 – 2 godziny (12:00 - 14:00)
 • 14.05.2021 – 2 godziny (12:00 - 14:00)
 • 21.05.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 27.05.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 28.05.2021 – 2 godziny (12:00 - 14:00)
 • 11.06.2021 – 2 godziny (12:00 - 14:00)

 

 • Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach projektowych proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (https://pcz.pl/pl/content/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-dla-zadan-1-12-w-ramach-zpr-pcz ) dostępnym na stronie projektu
 • Termin rekrutacji elektronicznej: od 06.04.2021r. do 15.04.2021r. do godz. 14:00
 • Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl
 • Ponadto każdy Student/Studentka biorący udział w zajęciach projektowych otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w formie wsparcia w określonym terminie, natomiast każdy Uczestnik/Uczestniczka, którzy ukończą z wynikiem pozytywnym zajęcia projektowe otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności z zakresu objętego programem zajęć.

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy
zał. 2 - deklaracja uczestnictwa
zał. 3 - formularz danych osobowych
zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu
regulamin rekrutacji dla uczestnikow projketu