BIG DATA – PROGRAMIŚCI HURTOWNI DANYCH

Cykl wykładów branżowych

BIG DATA – PROGRAMIŚCI HURTOWNI DANYCH

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Informatyka, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka do udziału w wykładach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

 

Dla kogo?

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy studentom zainteresowanym branżą IT. Przyszłym inżynierom hurtowni danych, architektom rozwiązań DWH (data warehouse) i Big Data, analitykom danych i analitykom biznesowym oraz inżynierom business inteligence.

 

W jakim celu?

Aby zdobyć wiedzę i umiejętności zawodowe z różnych modeli hurtowni danych (gwiazda, model relacyjny, płatek śniegu), zaawansowanego programowania baz danych PL/SQL. Procesów przetwarzania danych.

 

Gdzie można wykorzystać zdobyte umiejętności?

Wykłady są odpowiedzią na zapotrzebowanie branży IT. Zdobytą wiedzę i umiejętności można wykorzystać wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się hurtownie danych, metody analizy, drążenia danych i raportowania. W sektorze publicznym jak i prywatnym. Między innymi w bankach, służbie zdrowia, finansach. Wszędzie tam, gdzie przetwarzane są wielomilionowe wolumeny danych.

 

Zakres zagadnień poruszanych w ramach wykładów obejmuje następującą tematykę

 • Budowa hurtowni danych – modele.
 • Programowanie PL/SQL, złożone zapytania – SUBQUERRY, WITH.
 • Przetwarzanie danych w różnych środowiskach DB.
 • Tworzenie agregatów. Kostki OLAP.
 • Od pliku płaskiego do struktury gwiazdy – procesy ETL.
 • BI – prezentacja danych (mapy informacyjne, modele semantyczne, raporty interaktywne).
 • Narzędzia ETL kontra budowa niskopoziomowych procesów przetwarzania w oparciu o natywne mechanizmy DB.

 

Szczegółowy zakres tematyczny można sprawdzić: TUTAJ

 

Wykłady będą realizowane za pośrednictwem platformy Moodle PCz w formie asynchronicznej przy jednoczesnym prowadzeniu webinarów w czasie rzeczywistym. Planowany termin realizacji wykładów od 21.04.2021r. do 10.06.2021r. zgodnie z harmonogramem:

 

Harmonogram realizacji wykładów dla poszczególnych tygodni:

 • 21.04.2021 – 2 godziny (14:00 - 16:00)
 • 22.04.2021 – 2 godziny (14:00 - 16:00)
 • 28.04.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 05.05.2021 – 2 godziny (14:00 - 16:00)
 • 06.05.2021 – 2 godziny (14:00 - 16:00)
 • 12.05.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 19.05.2021 – 2 godziny (14:00 - 16:00)
 • 20.05.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 26.05.2021 – 2 godziny (14:00 - 16:00)
 • 09.05.2021 – 4 godziny (12:00 - 16:00)
 • 10.06.2021 – 2 godziny (14:00 - 16:00)

 

 

 • Osoby zainteresowane udziałem w wykładach proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (https://pcz.pl/pl/content/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-dla-zadan-1-12-w-ramach-zpr-pcz ) dostępnym na stronie projektu
 • Termin rekrutacji elektronicznej: od 05.04.2021r. do 13.04.2021r. do godz. 14:00
 • Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl
 • Ponadto każdy Student/Studentka biorący udział w wykładach otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w cyklu wykładów w określonym terminie, natomiast każdy Uczestnik/Uczestniczka, którzy ukończą z wynikiem pozytywnym w/w wsparcie otrzymają dokument potwierdzający nabycie umiejętności z zakresu objętego programem.

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy
zał. 2 - deklaracja uczestnictwa
zał. 3 - formularz danych osobowych
zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu
Program zajęć
regulamin rekrutacji dla uczestnikow projketu