PROJEKTOWANIE 3D W MECHANICE - PAKIET SZKOLEŃ AUTODESK

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE

PROJEKTOWANIE 3D W MECHANICE - PAKIET SZKOLEŃ AUTODESK

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Energetyka oraz Informatyka do udziału w certyfikowanym szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych, technicznych, informatycznych i analitycznych studentek/-ów.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów i studentek, którzy pragną nabyć umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania z zakresu projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 3D oraz przygotowania dokumentacji technicznej wyrobów z dowolnej branży i dowolnym stopniu złożoności

 

Szczegółowe cele szkolenia to:

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Inventor,
 • poznanie zasad i metod kreowania części,
 • poznanie zasad tworzenia zespołu,
 • poznanie metod generacji dokumentacji,
 • poznanie filozofii definicji prezentacji.

 

Realizacja powyższych celów oraz zaangażowanie uczestnika/uczestniczki szkolenia umożliwia nabycie umiejętności:

 • konfigurowania aplikacji oraz dokumentu,
 • definiowania szkicu i wiązań płaskich,
 • kreowania różnymi metodami części,
 • tworzenia zespołów przez definicję wiązań między częściami,
 • tworzenia dokumentacji płaskiej /definicja formatki, tabelki, ramki, rzutów, przekrojów, wymiarowania i opisywania dokumentacji/,
 • wykonania prezentacji

 

Planowany termin szkolenia: 04 - 07 maja 2021r. (w godz. 9:00 – 14:30) 

 

 • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (https://pcz.pl/pl/content/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-dla-zadan-1-12-w-ramach-zpr-pcz ) dostępnym na stronie projektu
 • Termin rekrutacji elektronicznej: od 8.04.2021r. do 18.04.2021r.
 • Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) drogą elektroniczną w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl
 • Ponadto każdy Student/Studentka biorący udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu w określonym terminie, natomiast każdy Uczestnik/Uczestniczka, którzy ukończą z wynikiem pozytywnym szkolenie otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności z zakresu objętego programem szkolenia.

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy
zał. 2 - deklaracja uczestnictwa
zał. 3 - formularz danych osobowych
zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu
regulamin rekrutacji dla uczestników projektu