Laur Innowacyjności 2015

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2015” organizowanego corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs ten odbywa się pod wysokimi patronatami rządowymi, parlamentarnymi, instytucjonalnymi, międzynarodowymi i medialnymi.
W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy  zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo – techniczne. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.
Uroczysta Gala , na której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, odbędzie się 25 listopada 2015 r. w Sali Balowej Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie. Będzie ona poprzedzona III Konferencją „INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI – usunąć bariery, stworzyć ułatwienia”. Obu tym wydarzeniom będzie towarzyszyła wystawa produktów innowacyjnych.
W ramach Konkursu w dniu 10 czerwca br. na Targach ITM w Poznaniu odbędzie się Platforma współpracy i transferu innowacji „POLSKIE INNOWACJE DLA ŚWIATA, ŚWIATOWE INNOWACJE DLA POLSKI”, połączona z spotkaniami brokerskimi.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.laurinnowacyjnosci.pl lub pod adresem e-mailowym biuro1@zutnot.com.pl