Konkurs Energia Innowacji

W konkursie można wygrać nagrody pieniężne o łącznej wysokości 100 tysięcy złotych. Zgłoszenia konkursowe powinny opisywać innowacyjne lub ciekawe pomysły w obszarach działalności Grupy PGE, czyli wydobycie, wytwarzanie, energia jądrowa i odnawialna, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. PRZYJMUJEMY JE DO 30.11.2015 ROKU. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do doktorantów i osób, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich 5 lat. Dopuszczamy także zgłoszenia przygotowane przez zespoły młodych naukowców złożone ze studentów lub pracowników instytutów i organizacji naukowych. Jesteśmy przekonani, że konkurs jest czymś wartym zauważenia nie tylko ze względu na nagrody pieniężne, które wręczymy trzem finalistom, ale przede wszystkim dlatego, że jest niezwykle skutecznym i sprawnym sposobem na dotarcie do naszych ekspertów z wartościowymi pomysłami na projekty. Co ważne – projekty z największym potencjałem rynkowym mają szansę na realizację z naszym udziałem, nawet jeśli nie otrzymają jednej z głównych nagród.

Doktoranci każdego kierunku mogą znaleźć dla siebie obszar tematyczny, który łączy ich zainteresowania z naszymi potrzebami rozwojowymi. Mogą to być kierunki tj. energetyka, teleinformatyka, chemia, informatyka, nowoczesne technologie i wiele innych. PAMIĘTAJMY, ŻE ŻADEN POMYSŁ NIE JEST DOBRY, DOPÓKI SIĘ GO NIE PRZETESTUJE W RZECZYWISTOŚCI RYNKOWEJ. NASZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW UMOŻLIWIA REALIZACJĘ TAKICH DZIAŁAŃ.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada na stronie internetowej
Fundacji PGE – Energia z Serca:
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji
Spośród przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni 3 projekty i wyróżni je nagrodami w wysokości 50 tys zł na zajęcie I miejsca, 30 tys zł za zajęcie II miejsca i 20 tys zł za zajęcie III miejsca. Oceniane będą m.in. jakość i charakter przedstawionego Projektu, komercyjny i naukowy potencjał Projektu, a także wykonalność Projektu.

Regulamin konkursu „Energia Innowacji” oraz formularz zgłoszeniowy:
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji

Pytania prosimy kierować: konkurs.innowacje@gkpge.pl

Gorąco zachęcamy do dołączenia do konkursu!