SAP University Alliances

SAP University Alliances

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2016/17 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przystąpił do programu SAP University Alliances.
W ten sposób Politechnika Częstochowska stała się jedną z osiemnastu w Polsce i jedną z dwóch w województwie śląskim uczelnią uczestniczącą w programie. Dzięki programowi studenci kierunku Informatyka na specjalnościach Zintegrowane systemy zarządzania i analiza danych oraz Aplikacje biznesowe i bazy danych mogą poznawać system SAP oraz programowanie we wbudowanym w nim języku ABAP. W tym zakresie Wydział nawiązał współpracę ze specjalistami z centrum informatycznego firmy ZF TRW w Częstochowie. Adepci ww. specjalności są pożądanymi kandydatami do pracy w tym intensywnie rozwijanym centrum. Mogą też znaleźć atrakcyjną pracę we wszystkich podmiotach wykorzystujących i wdrażających zaawansowane systemy ERP.

Strona główna SAP UAP na portalu SAP Community Network (SAP SCN)  – możliwość rejestracji na portalu i uzyskania materiałów szkoleniowych oraz wersji trialowych.

Więcej o Centrum Informatycznym ZF TRW w Częstochowie
1 sierpnia tego roku powstało w Częstochowie przy ZF TRW Centrum Informatyczne jako część globalnej struktury IT. Jednostka ta koncentruje się na kilku obszarach: m.in. rozwoju systemu SAP poprzez stworzenie Globalnego Centrum Kompetencyjnego SAP, stworzeniu grupy globalnej infrastruktury, w tym zarządzania bezpieczeństwem, sieciami i systemami telekomunikacyjnymi oraz rozwoju systemów inżynieryjnych. Obecnie do Centrum Informatycznego poszukiwani są specjaliści – informatycy, którzy będą pracować przy utrzymaniu infrastruktury informatycznej firmy i pomogą we wdrożeniu i rozwoju systemów informatycznych. Pracę znajdą m.in. programiści (C# czy ABAP), analitycy biznesowi oraz administratorzy SAP (basis oraz security), administratorzy systemów inżynieryjnych. Dla studentów powstał dedykowany program stażowy Young Talents Development Program, który ma na celu umożliwić ciekawy start zawodowy dla osób, które są na ostatnim roku studiów lub dopiero co się obronili.