Ramowy program oraz opis programu Studiów

Ramowy program oraz opis programu Studiów

 Ramowy program oraz opis dla studentów studiów doktoranckich rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 w dyscyplinach Mechanika, Budowa i eksploatacja maszyn i Informatyka
Ramowy program
Opis programu


 Ramowy program dla studentów studiów doktoranckich kontynuujących naukę w roku akademickim 2012/2013 w dyscyplinach Mechanika oraz Budowa i eksploatacja maszyn
Ramowy program


 Ramowy program dla studentów studiów doktoranckich kontynuujących naukę w roku akademickim 2012/2013 w dyscyplinie Informatyka
Ramowy program

Ramowy program oraz opis dla studentów studiów doktoranckich rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 w dyscyplinach Mechanika, Budowa i eksploatacja maszyn i Informatyka
Ramowy program
Opis programu

Ramowy program oraz opis dla studentów studiów doktoranckich rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 w dyscyplinach Mechanika, Budowa i eksploatacja maszyn i Informatyka
Ramowy program
Opis programu