Staże

W wyniku rezygnacji ze staży jednego studenta i braku listy rezerwowej na trzymiesięczne staże proszę o składanie wniosków i listów motywacyjnych do środy (3 czerwca br.) do pokoju 314 w godzinach 9-12.

W sekcji Do pobrania znajdują się dokumenty dla osób odbywających staż krajowy.

W dniu 13 maja nastąpiła aktualizacja wzoru umowy trójstronnej na staż u potencjalnego pracodawcy

Zwracamy się z prośbą do Studentek/ów o odbieranie u Asystentki Kierownika Projektu certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń zrealizowanych w ramach projektu Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Osoby które nie odbiorą w/w dokumentów nie będą uwzględnione przy rekrutacji na staże u potencjalnych pracodawców.

W związku z realizacją projektu pt. "Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki" ogłasza się nabór na staże wakacyjne.
Wypełniony wniosek na staż pobrany ze strony projektu należy składać do Asystentki Kierownika Projektu dr inż. Jolanty Pozorskiej w terminie do 11 maja br. do godz. 14:00.
Student/ka zobowiązana/y jest do samodzielnego zorganizowania miejsca odbywania stażu, przy zachowaniu warunku, że działalność firmy lub jej działu ściśle związana jest z tematyką kierunku studiów. Studentki/ci mogą skorzystać także z listy firm przyjmujących stażystów znajdującej się w Biurze Projektu (pokój 4).

Wniosek
UmowaTrójstronna
Regulamin

30.10 2015