Energetyka II stopnia st. stacjonarne

Energetyka II stopnia st. stacjonarne

Kształcenie studentów jest realizowane w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej www.imc.pcz.czest.pl.

Studia II. stopnia na kierunku ENERGETYKA rozszerzają wiedzę w zakresie nauk podstawowych, obliczeń oraz projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych, modelowania komputerowego procesów energetycznych oraz zarządzania rynkiem energii cieplnej. Studenci zdobywają umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami obliczeniowymi do projektowania maszyn i urządzeń energetycznych, jak również do komputerowego modelowania procesów cieplno-przepływowych.
Absolwenci studiów stacjonarnych II. stopnia kierunku ENERGETYKA dysponować będą  wiedzą i posiadać umiejętnościami w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce.
Absolwenci będą przygotowani do: badań, projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych, ich modernizacji oraz wdrażania nowych technologii, zakładania małych firm i zarządzania nimi, kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.
II. stopień kształcenia na kierunku ENERGETYKA zapewnia wykształcenie w jednej z dwóch specjalności:

 • Energetyka konwencjonalna;
 • Energetyka niekonwencjonalna.

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278, załącznik nr 2, p. 13, 14 i 16) absolwenci kierunku ENERGETYKA mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie.
Absolwenci kierunku ENERGETYKA II. stopnia będą mieć możliwość po odbyciu kursu szkoleniowego i zdaniu egzaminu przed Komisją Stowarzyszenia Energetyków Polskich w Katowicach uzyskania wymaganych Prawem Energetycznym uprawnień w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych, cieplnych lub gazowych a także ubiegania się o uprawnienia w zakresie audytów energetycznych budynków mieszkalnych.

Studia zamawiane na kierunku ENERGETYKA

Na kierunku ENERGETYKA prowadzimy obecnie studia zamawiane w ramach projektów europejskich: „Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2011/2012 oraz „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2012/2013.

Studia II stopnia

Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prowadzi  studia II stopnia na kierunku ENERGETYKA

Koła naukowe

Studenci kierunku ENERGETYKA mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnorodnych kołach naukowych. Koła Naukowe działające na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dyplomującym Instytucie Maszyn Cieplnych ukierunkowane tematycznie na ENERGETYKĘ to:

 • SKN EKO-ENERGIA przy Zakładzie Kotłów i Termodynamiki PCz opiekun - dr inż. Piotr Pełka Zakres zainteresowań koła skupia się głównie na nowoczesnych technologiach wytwarzania oraz konwersji energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska m.in.: niskoemisyjne technologie spalania, obniżanie emisji gazów spalinowych, alternatywne źródła energii. W ramach działalności koła jego członkowie biorą udział w spotkaniach organizowanych na terenie uczelni, wyjeżdżają do licznych zakładów w kraju i za granicą związanych z profilem naszej działalności, biorą udział w organizowanych seminariach oraz konferencjach naukowych. W ostatnich latach studenci brali udział w wyjazdach do Elektrowni Łagisza, Bełchatów, Jaworzno III oraz uczestniczyli w seminariach naukowych w Zakopanem oraz Międzybrodziu Żywieckim.
 • SKN Energetyki Cieplnej TERMOENERGIA opiekun – dr inż. Maciej Marek Główny obszar działalności Koła skupia się wokół szeroko rozumianej energetyki, procesów przepływowych, mechaniki płynów oraz zastosowań metod numerycznych w tych dziedzinach (w szczególności CFD - Computational Fluid Dynamics). W minionych latach członkowie Koła mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących wyjazdach dydaktycznych rozwijających ich wiedzę nt. współcześnie stosowanych technologii energetycznych m.in. do zakładów Rolls-Royce’a w Dahlewitz (Niemcy), WSK PZL-Rzeszów oraz PZL Mielec będących częścią Doliny Lotniczej a także elektrowni (Bełchatów, Kozienice). Członkowie Koła biorą aktywny udział w konferencjach naukowych, m.in. uczestniczyli w VI KN „Energia-Ekologia-Etyka” organizowanej przez AGH w Krakowie, na której wygłosili referat dotyczący zeroemisyjnych bloków energetycznych. Co roku uczestniczą także w Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej. W bieżącym roku działalności Koła planowane jest wykonanie projektu i budowa silnika lotniczego.
 • SKN TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ ZMTiTS Zakładu Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania opiekun – dr inż. Michał Pyrc Obszarem zainteresowań członków koła są spawy motoryzacyjne, w tym silnikowe. Członkowie koła uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Lotnictwa w Krakowie, dokonali naprawy silnika ISUZU 1,7D zainstalowanego w hamowni silnikowej IMC oraz uczestniczyli w pracach związanych z uruchomieniem stacjonarnego agregatu prądotwórczego, uczestniczą w realizacji projektu „Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.”

Uprawnienia,kwalifikacje

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278, załącznik  nr 2, p. 13, 14 i 16) absolwenci kierunku ENERGETYKA mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie.
Absolwenci kierunku ENERGETYKA II. stopnia będą mieć możliwość po odbyciu kursu szkoleniowego i zdaniu egzaminu przed Komisją Stowarzyszenia Energetyków Polskich w Katowicach uzyskania wymaganych Prawem Energetycznym uprawnień w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych, cieplnych lub gazowych a także ubiegania się o uprawnienia w zakresie audytów energetycznych budynków mieszkalnych.

Wymiana studencka Erasmus+

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki począwszy od roku 2000 uczestniczy w europejskim programie wymiany studenckiej Erasmus+ (poprzednio Socrates-Erasmus), umożliwiając swoim studentom, w tym kierunku ENERGETYKA, wyjazdy na okresy studiów do uczelni zagranicznych jak również odbywanie staży zawodowych w zagranicznych zakładach przemysłowych. Lista partnerów, z którymi Politechnika Częstochowska posiada aktualne umowy o współpracy obejmuje uczelnie z całej Europy, w tym m.in.: Leuven, Virton, Bruksela, Gent (Belgia), Usti nad Labem (Czechy), Lappeenranta, Kuopio (Finlandia), Grenoble, Nancy (Francja), Saloniki, Volos (Grecja), Cartagena (Hiszpania), Eindhoven, Delft (Holandia), Clausthal, Freiberg, Ravensburg-Weingarten (Niemcy), Trondheim (Norwegia), Algarve, Coimbra, Lizbona, Minho (Portugalia), Alba Iulia (Rumunia), Nitra, Bratysława, Żilina, Koszyce (Słowacja), Maribor (Słowenia), Sztokholm (Szwecja), Bilecik, Izmir, Tunceli, Nigde (Turcja), Budapeszt, Veszprem, Godollo (Węgry), Nottingham, Cranfield (Wielka Brytania), Udine, Perugia, Genua, Palermo, Florencja, Rzym (Włochy).Instytut Maszyn Cieplnych, jedna z jednostek organizacyjnych Wydziału, wykorzystując swe kontakty międzynarodowe organizuje również staże dla studentów. Dzięki temu w ostatnich latach studenci odbywali staże w takich ośrodkach jak: Rolls-Royce UK (Lincoln, Wielka Brytania), Voith Paper (Heidenheim, Niemcy), Ansys Germany (Otterfing, Niemcy), Volkswage (Wolsburg, Niemcy), Renault (Rueil Malmaison, Francja), Centre Technique du Papier (Grenoble, Francja), Alstom (Zurych, Szwajcaria), Siemens (Derby, Wielka Brytania), VTT (Jyvaskyla, Finlandia).Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej bierze również udział w innych programach międzynarodowych, w tym m.in. w Kursach Intensywnych, tj. komponencie programu LLP-Erasmus. W efekcie grupa 4-ech studentów w maju 2012 wzięła udział w warsztatach "The Economics of Sustainable Energy with Clean Energy Point of View". Warsztaty odbyły się na uniwersytecie w Izmirze (Turcja), a udział w nich wzięli studenci i wykładowcy z 7 krajów, poza Polską z Turcji, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Łotwy.Dzięki uczestnictwu w programie LLP-Erasmus oferta dydaktyczna wydziału dla kierunku ENERGETYKA jest wzbogacona o wykłady zamawiane zagranicznych profesorów wizytujących oraz przedstawicieli przemysłu zagranicznego. W ubiegłych latach odbyło się szereg takich wykładów prowadzonych przez profesorów z uczelni m.in. w Salonikach, Volos (Grecja), Brukseli, Gent, Virton (Belgia), Grenoble (Francja), Cork (Irlandia), Perugii (Włochy), Pragi (Czechy) oraz przedstawicieli przemysłu: Rolls-Royce Deutschland, Voith Paper (Niemcy), Technip (Holandia).

 

Więcej informacji:
www.pcz.pl/english/erasmus-programme
www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014
www.wimii.pcz.czest.pl/pl/Erasmus

Nowoczesne laboratoria

Instytut Maszyn Cieplnych – instytut dyplomujący kierunku ENERGETYKA prowadzi zajęcia dydaktyczne w nowoczesnych laboratoriach:

 • Laboratorium aerodynamiki środowiska
 • Laboratorium energetyki
 • Laboratorium diagnostyki maszyn
 • Laboratorium hamownia silnikowa
 • Laboratorium informatycznych systemów pomiarowych
 • Laboratorium komputerowe
 • Laboratorium kotłowe
 • Laboratorium mechaniki płynów
 • Laboratorium metrologii i elektroniki
 • Laboratorium podstaw automatyki
 • Laboratorium silników wielopaliwowych
 • Laboratorium spalania
 • Laboratorium spalania paliw energetycznych i fluidyzacji
 • Laboratorium spalania paliw stałych
 • Laboratorium technik grzewczych
 • Laboratorium termodynamiki i wymiany ciepła
 • Laboratorium zespołów prądotwórczych.

Platforma Platon

Studenci kierunku ENERGETYKA mogą również korzystać z możliwości stwarzanych przez komputerową platformę usług kampusowych Platon U3: https://pcz.cloud.pionier.net.pl/. Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników elastyczny dostęp do aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup. W szczególności dostępne są dla studentów i pracowników:

 

 • zdalna praca z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCAD, Corel)
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów.

Na platformie Platon U3 studenci po zarejestrowaniu i przydzieleniu dostępu mogą korzystać z następującego oprogramowania: Adina 8.7, Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium, Adobe Premiere Pro CS5.5, Ansys 13 AcademicResearch, Ansys 13 TeachingIntroductory, Blender 2.6, CorelDRAW X5, FreeCAD, Gimp 2.6, Maple 15, Maple 16, MapleSIM 5, Mathcad 15, Mathcad Prime 1.0, Mathematica 8, Matlab 2011b Academic, Matlab 2011b Classroom.

 • Energetyka konwencjonalna
  Energetyka zawodowa bazująca na konwencjonalnych nieodnawialnych źródłach energii pochodzących z paliw naturalnych, takich jak: paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf), paliwa płynne (ropa naftowa), paliwa gazowe (gaz ziemny), paliwa nuklearne (uran 235).

  Paliwa konwencjonalne, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale, wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej (elektrownie węglowe i jądrowe), energii elektrycznej i ciepła (elektrociepłownie), ciepła (kotłownie, ciepłownie, elektrownie jądrowe), energii mechanicznej (np. do napędzania silników).

 • Energetyka niekonwencjonalna
  Energetyka bazująca na niekonwencjonalnych, odnawialnych źródłach energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami energii są m.in.: wiatr, promieniowanie słoneczne, biogazy, opady, hydroenergetyka w tym pływy morskie, fale morskie i geotermia.

  Absolwenci studiów II stopnia kierunku ENERGETYKA będą wysokiej klasy specjalistami w zakresie wytwarzania i przetwarzania różnych form energii. Oprócz podstawowej wiedzy technicznej posiadać będą gruntowną znajomość problematyki techniki cieplnej, elektroenergetyki oraz zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz modernizacji, wdrażania i eksploatacji systemów, maszyn i urządzeń energetycznych, a także wdrażania nowych technologii przy realizacji inwestycji w obszarze energetyki. Zdobędą również podstawową wiedzę ekonomiczną z zakresu działania firm.

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne I stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i II stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form),
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS,
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS


Źródło: