Informatyka II stopnia st. stacjonarne

Informatyka II stopnia st. stacjonarne

Informatyka wykładana na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki to przede wszystkim dziedzina nauk technicznych, oparta na fundamentach w postaci wiedzy z nauk ścisłych, która zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem informacji. Informatyka, jako dziedzina wiedzy, początkowo była częścią matematyki, obecnie jednak rozwinęła się do odrębnej dziedziny, mimo iż nadal matematyka dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

W ramach informatyki wyróżnić można takie specjalizacje jak: inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, bazy danych, sztuczna inteligencja, czy obliczenia wysokiej wydajności.

Informatyka prowadzona jest przede wszystkim przez pracowników Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych iisi.pcz.pl oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej icis.pcz.pl

Wiedza, umiejętności i kompetencje

W trakcie studiów na kierunku Informatyka studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje m in. z zakresu:

 • projektowania sieci komputerowych LAN (Local Area Network) i WAN (Wide Area Network) oraz zarządzania serwerami z zachowaniem właściwego bezpieczeństwa systemów komputerowych
 • projektowania i programowania aplikacji, systemów komputerowych, systemów wbudowanych urządzeń mobilnych z wykorzystaniem najnowszych technologii programistycznych
 • pracy z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) m. in. z rodziny Dynamics
 • tworzenia i zarządzania aplikacjami bazodanowymi i hurtowniami danych opartymi na technologiach Microsoft i Oracle
 • projektowania aplikacji internetowych popartych przygotowaniem z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron www oraz rozbudowanych serwisów internetowych
 • tworzenia systemów wykorzystujących zaawansowane przetwarzanie obrazu i dźwięku oraz elementy sztucznej inteligencji, będących konkurencją na rynku dla rozwiązań komercyjnych
 • udziału w zespołach badawczych regulujących elementy współpracy i współzawodnictwa w kontekście realizacji inżynierskich projektów zespołowych

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Informatyka znajdują uznanie w wielu firmach, w których rozpoczynają pracę po studiach. Perspektywy zatrudnienia to przede wszystkim praca w firmach:

 • zajmujących się projektowaniem, budową i zarządzaniem sieciami komputerowymi
 • programistycznych
 • obsługujących rozbudowane bazy danych
 • świadczących usługi internetowe
 • projektujących systemy mikroprocesorowe i wbudowane

Biorąc pod uwagę zakres, jaki w obecnych czasach obejmuje Informatyka, kończąc nasz kierunek można właściwie znaleźć pracę w każdej branży na rynku.

 • Jak pokazuje praktyka 80% naszych studentów na studiach II stopnia znajduje zatrudnienie zgodne z ze swoim wykształceniem już na początku ostatniego semestru nauki.
 • 95% studentów ostatniego roku (czynnych członków grupy .NET) otrzymuje oferty pracy zanim ukończy studia.

Akredytacja

Studia na kierunku Informatyka (I i II stopień) uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Microsoft MDAA

WiMII jest jedynym w Polsce Wydziałem, który w ramach prowadzonych zajęć na II stopniu studiów uczy studentów tworzenia oprogramowania na bazie podpisanej umowy z firmą Microsoft MDAA o statusie Associate w dwóch produktach z rodziny Dynamics (najwyższy z możliwych).  Zajęcia prowadzone są przez pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty firmy Microsoft posiadających jednocześnie bogate doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń.

Studia III stopnia

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prowadzimy studia III-go stopnia w dyscyplinie Informatyka

Studenckie koła naukowe

Studenci kierunku Informatyka mogą uczestniczyć w pracach Studenckich Kół Naukowych, których tematyka związana jest przede wszystkim z praktyczną realizacją aktualnych zagadnień naukowych, realizowanych przez pracowników Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych. Dostępne Koła Naukowe w doskonały sposób uzupełniają wiedzę studentów zdobytą podczas studiów I i II stopnia, dając realne szanse na znalezienie ciekawej pracy. Obecnie funkcjonują następujące koła:
 • Projektowania Systemów Informatycznych - W ramach koła działa Grupa .NET, zorganizowane przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Grupa .NET zajmuje się wszystkim tym, co związane jest z technologią Microsoft .NET w ramach programu MSDN Academic Alliance - opiekun dr inż. Łukasz Bartczuk
 • Sieci i Systemów Operacyjnych – Zajmuje się badaniem systemów operacyjnych m.in. w aspektach wirtualizacji i funkcjonowania w czasie rzeczywistym. W ramach koła organizowany jest cykliczny konkurs wiedzy dla studentów młodszych lat - opiekun dr inż. Jarosław Bilski
 • Inżynierii Komputerowej - zajmuje się m.in. opracowywaniem technik obliczeniowych w zastosowaniu do medycznej tomografii komputerowej - opiekun dr hab. inż. Robert Cierniak, prof. P.Cz.
 • Team of Programmers - TOP- głównym celem Koła jest tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android, opiekun dr Elżbieta Gawrońska, top.wimii.pcz.pl
 • Programowanie Internetowe - Koło zajmuje się tworzeniem aplikacji i systemów operujących w sieci Internet, opiekun dr Sebastian Freus
 • Mobile and InterNet Developers - MIND - Koło zajmujące się wieloma aspektami tworzenia oprogramowania na urządzenia mobilne, a także aplikacji webowych, opiekun dr inż. Juliusz Mikoda, mind.wimii.pcz.pl
 • Informatyka - Koło rozwijające zainteresowania studentów pod kątem programowania współbieżnego i równoległego, wykorzystując najnowsze architektury procesorów, opiekun prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

Konferencje naukowe

Co roku organizowana jest Studencka Konferencja Informatyczna, która pozwala na zapoznanie uczestników z ciekawą tematyką badawczą dotyczącą informatyki teoretycznej i stosowanej - icis.pcz.pl/ski

IT Academic Day

Grupa .NET jest również organizatorem corocznej konferencji "IT Academic Day".

Akademia CISCO

Przy Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej funkcjonuje Akademia CISCO, oferująca szkolenia uprawniające do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associate) - cisco.pcz.pl

Aplikacje biznesowe i bazy danych

Absolwenci specjalności Aplikacje biznesowe i bazy danych posiadają szeroką wiedzę popartą umiejętnościami praktycznymi z zakresu projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji biznesowych wykorzystujących bazy danych. Mają oni wykształcenie umożliwiające zarządzanie projektami informacyjnymi, testowanie oprogramowania, administrowanie bazami danych, tworzenie serwisów Web 2.0 oraz programowanie wieloplatformowe i są przygotowani do pracy z narzędziami CASE, różnego typu Systemami Zarządzania Bazą Danych, hurtowniami danych oraz nowoczesnymi technologiami zarządzania treścią.

Sieci komputerowe

Specjalność Sieci komputerowe jest specjalnością obejmującą szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z projektowaniem sieci, szeroko rozumianą organizacją i konstrukcją, diagnostyką, administrowaniem, eksploatacją i rozbudową współczesnych systemów i sieci komputerowych. Absolwenci specjalności Sieci komputerowe mają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, techniki pomiarowej, techniki cyfrowej, systemów operacyjnych, sieci komputerowych lokalnych i rozległych, bezpieczeństwa systemów komputerowych, systemów rozproszonych, instalacji elektrycznych sieci komputerowych, transmisji danych, diagnostyki sieci komputerowych oraz innych zagadnień uzupełniających wiedzę inżyniera sieci komputerowych, narzędzia informacyjne, aplikacje i serwery WWW, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, ochrona danych. Absolwent ma umiejętności związane z rozumieniem powiązań informatyki z innymi obszarami nauk technicznych, projektowaniem, wykonywaniem i modernizacją sieci komputerowych w technologiach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej opartych o różne technologie, konfiguracją i dostosowywaniem różnego typu serwerów (udostępnianie Internetu, WWW, poczta) do indywidualnych potrzeb administracją systemami sieciowymi, korzystaniem z kluczy i pakietów kryptograficznych, tworzeniem dynamicznych serwisów internetowych z wykorzystaniem języków skryptowych oraz baz danych.
 Absolwent studiów informatycznych o specjalności Sieci komputerowe posiada szeroką wiedzę, pozwalającą na łatwe dopasowanie się do wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Szczególnie dobrze przygotowany jest do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem sieciami komputerowymi.

Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

Ta nowoczesna specjalność jest dedykowana dla studentów, których zainteresowania koncentrują się wokół dużych systemów informatycznych a w szczególności fascynatów sztuki programowania z wykorzystaniem najnowszych technologii, baz i hurtowni danych oraz systemów internetowych. Głównym celem kształcenia na tej specjalności jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką działania systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). W tym celu Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki podpisał umowę MDAA (Microsoft Dynamics Academic Alliance), w ramach której studenci otrzymali darmowy dostęp do oprogramowania z rodziny MS Dynamics - zarówno działającego systemu jak i jego kodu źródłowego, który może być przez uczestników zajęć dowolnie modyfikowany. Należy podkreślić, że obecnie nasza uczelnia jako jedyna w Polsce posiada status Associate w dwóch produktach z rodziny Dynamics (najwyższy z możliwych). Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające certyfikaty firmy Microsoft oraz ogromne doświadczenie nabyte podczas międzynarodowych wdrożeń systemu Dynamics. Dla potrzeb dydaktycznych nawiązano współpracę z partnerami firmy Microsoft, w ramach których przewiduje się szkolenia oraz możliwość odbywania u nich praktyk studenckich. Absolwenci tej specjalności znają możliwości systemu MS Dynamics NAV oraz CRM, potrafią tworzyć rozszerzenia z wykorzystaniem języka C#, ASP.NET. Poznali zasady administrowania i programowania bazy danych MS SQL Server, tworzenia raportów w usłudze MS Reporting Services oraz analizy danych z wykorzystaniem technologii OLAP. Mają także wiedzę z zakresu tworzenia rozwiązań mobilnych.

Computational Intelligence and Data Mining

This specialty is addressed to candidates interested in knowledge of modern methods of artificial intelligence and, in particular, computational intelligence and its applications, e.g. the analysis of big data and data mining. The proposed subject is closely related to scientific research conducted by the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science. This ensures a professional level and topicality of classes. Completion of the specialty gives you excellent preparation for further scientific work at III degree studies (PhD) in Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science in Czestochowa University of Technology as well as in other scientific centers in Poland and the World. Obtained knowledge and experience allow working within processing statistical data including economic, marketing, medical, etc., which today is a key component of economic activity. The presented methods are also inseparable elements of modern systems processing data streams representing for example sound and image in the industrial and consumer devices. Graduates can therefore use obtained knowledge in a variety of design teams. Extremely important is also the ability to acquire experience in the use of specialized software.

The proposed subjects have been divided into three semesters leading participants in the study from artificial intelligence methods, through their specific application to hybrid applications using at the same time, many previously discussed solutions. The first semester includes six specialized courses covering in detail the selected topics of mathematics, modeling, database design with special emphasis on data warehousing, uncertain and imprecise data processing, evolutionary and search strategies, as well as an introduction to algorithms and programming. These courses prepare for classes scheduled in subsequent semesters. In the middle of second semester students make use of known methods in practical tasks present in modern business and scientific work. The courses will cover the processing of big data and data mining, designing and application of decision-making systems, taking into account the multiple criteria problems, control and game theory, signal processing, and streaming data and the use of machine learning not only neural networks. In the course of the second semester, participants choose the subject of thesis carried out individually under the tutelage of the promoters at the time to the end of the third semester. Additionally in the third semester two advanced subjects, including the biggest challenges of modern computer science are scheduled. These are the applying of artificial intelligence methods in medicine and computer vision, taking into account the pattern recognition and image retrieval.

Techniki wizualizacji i modelowania grafiki Specjalność

"Techniki wizualizacji i modelowania grafiki" jest specjalnością skierowaną do osób, zainteresowanych poznaniem współczesnych metod modelowania grafiki trójwymiarowej, uwzględniającej techniki przetwarzania i wizualizacji w czasie rzeczywistym, a także metod analizy i interpretacji obrazów statycznych oraz nagrań wideo, wykorzystywanych w zagadnieniach, związanych z obrazowaniem medycznym i systemami biometrycznymi. Specjalność charakteryzuje się podejściem praktycznym, wynikającym z etapów modelowania grafiki, programowania interfejsów użytkownika oraz aplikacji na urządzenia mobilne, oraz podejściem badawczo- naukowym, realizującym elementy sztucznej inteligencji, przetwarzania i analizy obrazów, dostarczających informacje o cechach biometrycznych i biomedycznych. Program nauczania w ramach specjalności "Techniki wizualizacji i modelowania grafiki" obejmuje elementy specjalizacji naukowych pracowników Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, dając gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego oraz aktualności prowadzonych zajęć.

Uzyskana praktyczna wiedza pozwala na podjęcie pracy w wielu podmiotach, uwzględniających elementy informatyki i jej pochodnych. Szerokie spektrum możliwości zatrudnienia obejmuje zagadnienia reklamy, telewizji, wizualizacji architektonicznych, programowania specjalistycznego w tym medycznego, a także szereg innych działów, stanowiących nieodłączne elementy współczesnych systemów przetwarzających strumienie danych multimedialnych. Absolwenci mogą zatem wykorzystać uzyskaną wiedze w różnorodnych zespołach projektowych. Niezwykle istotna jest również możliwość nabycia doświadczenia w obsłudze specjalistycznego oprogramowania.

Zajęcia proponowane w ramach specjalności zostały podzielone na trzy semestry prowadzące uczestników studiów od podstawowej grafiki i metod tworzenia interfejsów użytkownika oraz aplikacji na urządzenia mobilne, poprzez elementy sztucznej inteligencji i analizy obrazów, do zaawansowanych systemów wykorzystujących obrazowanie biomedyczne oraz cechy biometryczne, umożliwiających funkcjonowanie w czasie rzeczywistym, wykorzystując również rozwiązania współczesnych architektur komputerowych. Semestr pierwszy to siedem specjalistycznych kursów obejmujących szczegółowo dobrane zagadnienia z baz danych, grafiki wektorowej i rastrowej, w tym grafiki interaktywnej, techniki tworzenia graficznych interfejsów użytkownika oraz aplikacji na urządzenia mobilne, modelowania scen 3D i techniki animacji oraz przetwarzania obrazów statycznych i dynamicznych. Wspomniane kursy stanowią wprowadzenie do zajęć przewidzianych w kolejnych semestrach. Drugi semestr stanowi zestaw przedmiotów, na których wykorzystując wiedzę z poprzedniego semestru, studenci w sposób praktyczny analizują i rozwijają możliwości tworzenia specjalistycznych systemów, pogłębiając przy tym wiedzę z zakresu pracy naukowej.

Poszczególne kursy obejmą bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej, wykorzystanie technik i systemów multimedialnych oraz metod sztucznej inteligencji w grach komputerowych, wykorzystanie elementów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów oraz elementów wizualizacji w obrazowaniu medycznym i systemach biometrycznych. W trakcie semestru drugiego uczestnicy studiów dokonują wyboru tematów prac dyplomowych realizowanych indywidualnie pod opieką promotorów w czasie do końca trzeciego semestru. Poza przygotowaniem prac dyplomowych w semestrze trzecim zaplanowano trzy zaawansowane przedmioty, obejmujące modelowanie i analizę systemów informatycznych, programowanie współczesnych architektur komputerowych, uwzględniających przede wszystkim procesory graficzne, oraz bogate w zadania praktyczne warsztaty z programowania gier.

Plan studiów na rok akademicki 2017/2018

Aplikacje biznesowe i bazy danych Plan studiów
Sieci komputerowe Plan studiów
Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych Plan studiów
Techniki wizualizacji i modelowanie grafiki 3 sem. Plan studiów
Computational Intelligence and Data Mining 3 sem. Plan studiów

Plan studiów na rok akademicki 2015/2016

Aplikacje biznesowe i bazy danych Plan studiów
Inżynieria oprogramowania Plan studiów
Sieciowe technologie informacyjne Plan studiów
Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych Plan studiów
Informatyka finansowa 3 sem. Plan studiów
Informatyka finansowa 4 sem. Plan studiów
Techniki wizualizacji i modelowanie grafiki 3 sem. Plan studiów
Computational Intelligence and Data Mining 3 sem. Plan studiów

Plan studiów na rok akademicki 2014/2015

Aplikacje biznesowe i bazy danych Plan studiów
Inżynieria oprogramowania Plan studiów
Sieciowe technologie informacyjne Plan studiów
Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych Plan studiów
Informatyka finansowa 3 sem. Plan studiów
Informatyka finansowa 4 sem. Plan studiów
Techniki wizualizacji i modelowanie grafiki 3 sem. Plan studiów
Computational Intelligence and Data Mining 3 sem. Plan studiów

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 i 2014/2015
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych, rozpoczynających się w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, jeden semestr odpowiada 30 ECTS
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Regulamin studiów PCz Rozdział IV Zaliczenie okresu studiów §18 pkt 3. „ Student uzyskuje warunkowy wpis na kolejny semestr w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 punktów ECTS przypisanych semestrowi, na którym ten dług zaistniał lub w przypadku braku zaliczenia z dwóch przedmiotów”

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form)
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS.
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

Regulamin studiów PCz Rozdział II Organizacja studiów §6 pkt 3. „Wszystkie przedmioty zaliczone za zgodą dziekana poza macierzystą jednostką studenta są uznawane jako spełnienie części wymagań programowych, tzn. przedmioty zaliczone poza macierzysta jednostką muszą być uznane za równoważne określonemu przez dziekana zestawowi przedmiotów obowiązkowych lub wybieranych o tej samej łącznej liczbie punktów ECTS występujących w programie studiów macierzystej jednostki. W przypadku gdy przedmioty zaliczone w innej uczelni nie mają przyporządkowanej liczby punktów, określa ją dziekan. Przeliczenia oceny na system stosowany w Politechnice dokonuje dziekan.”

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS System ECTS


Źródło:
http://ekspercibolonscy.org.pl/informacje-ogolne
Regulamin studiów PCz Częstochowa 2012 r.