Maszyny i systemy energetyczne

      

Oferta studiów na kierunku Maszyny i systemy energetyczne jest odpowiedzią na szereg wyzwań XXI wieku, związanych m.in. z koniecznością wzrostu innowacyjności sektora energetycznego w naszym kraju.

Niezależnie, czy mówimy o energetyce konwencjonalnej (opartej na paliwach kopalnych) czy niekonwencjonalnej, sektor ten potrzebuje wykwalifikowanych inżynierów, o elastycznym podejściu, umiejących się dostosować do wymagań rynkowych.

Maszyny i systemy energetyczne to nowoczesny kierunek będący ofertą dla ambitnych studentów o zmyśle technicznym, dla których istotne jest zdobycie analitycznych i projektowych umiejętności inżynierskich.

Studia na tym kierunku kształcą specjalistów z zakresu najnowszych technologii, umożliwiają zdobywanie szeroko rozumianej wiedzy technicznej, ukierunkowanej na projektowanie i optymalizację maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i komputerowych narzędzi inżynierskich wspomagających proces projektowy.

Zostań inżynierem - studia stacjonarne I stopnia 3,5 letnie

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Maszyny i systemy energetyczne posiada wiedzę w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i silników cieplnych, urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Potrafi również wykonywać pomiary różnych parametrów, kontrolować i sterować pracą tych urządzeń.

Pozyskanie wiedzy podczas studiów zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, która doświadczenie zdobywała w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, jak również specjalistycznie wyposażone laboratoria dydaktyczne i badawcze, zapewniające zdobywanie praktyki inżynierskiej.

Absolwent kierunku Maszyny i systemy energetyczne ma rozeznanie praktyczne w rozwiązywaniu problemów technicznych, które pozyskuje nie tylko z wykorzystaniem aparatury Uczelni, ale również poprzez edukacyjne zajęcia i praktyki w zakładach przemysłowych współpracujących z Politechniką Częstochowską i poszukujących nowych pracowników.

Program kształcenia na kierunku Maszyny i systemy energetyczne zapewnia profesjonalne przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w intensywnie rozwijających się gałęziach przemysłu zarówno w kraju, jak i na świecie.

A o tym, że uzyskana na Politechnice Częstochowskiej wiedza i kompetencje pozwalają uzyskać dobrą pracę świadczą, min. kariery Absolwentów w takich firmach zagranicznych jak: Shell, Rolls-Royce Deutschland, Siemens, General Electric, AMEC Foster Wheeler, Air Liquide, Mercedes Benz, Volkswagen czy Grupa ZF.