Studia podyplomowe – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Sylwetka absolwenta

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykorzystywania i eksploatowania maszyn i urządzeń automatyzacji systemów produkcyjnych oraz doskonalenia umiejętności w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. Rozwijanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie programowania obrabiarek CNC, wdrażania nowoczesnych technologii obróbki skrawania oraz pracy z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek. Uczestnikiem studiów mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe o dowolnym profilu (inżynierskie, magisterskie lub licencjackie)

 

Cel studiów

Program studiów został tak dobrany, aby w jak największym stopniu praktycznie wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę. W porozumieniu z firmą Simens Polska wszyscy słuchacze biorący udział w zajęciach po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat -Simens – CNC.

Uzyskana wiedza pozwoli absolwentom na podniesienie swoich kwalifikacji a w konsekwencji na bardziej świadome i efektywnie wykorzystywanie ich w obecnych i nowych miejscach pracy. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci uzyskają wiedzę a także umiejętności, które przygotowują do realizacji i przygotowania procesów wytwarzania z wykorzystaniem komputerowego wspomagania wytwarzania CAM, prac związanych z wdrożeniem i użytkowaniem obrabiarek CNC w połączeniu ze znajomością ich programowania, a także sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi.

 

Informacje i zapisy

Szczegółowe informacje na temat studiów Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie http://zapit.pcz.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-2/

Sekretariat Katedry Technologii i Automatyzacji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa, tel./fax: (0-34) 3250-509, e-mail: podyplom@itm.pcz.pl