Rozliczenie godzin dydaktycznych

 

  1. Ustawa o szkolnictwie wyższym (PDF)
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 02 grudnia 2016 r.w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (PDF)
  3. Zarządzenie nr 59/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.07.2017 r. w sprawie: ustalenia stawki za godziny ponadwymiarowe i zlecone. (PDF)
  4. Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 89/2014 z dnia 28.01.2014 w sprawie doraźnej kontroli pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej (PDF)
  5. Zarządzenie nr 72/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.10.2017 r. w sprawie: ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych. (PDF)
  6.  Uchwała nr 103/2016/2017  (PDF)

     7. Zasady rozliczenia godzin dydaktycznych w przypadku zwolnienia lekarskiego (PDF)

administracja.wimii.pcz.pl