Przebudowa Segmentów F i G - Kontakt


K I E R O W N I K    P R O J E K T U: 

Dr inż. Arkadiusz Kociszewski
Politechnika Częstochowska
Centrum Zarządzania Projektami
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel.: 34 3250 595
e-mail: kociszewski.imtits@gmail.com
pok. 5


B I U R O   P R O J E K T U :

Politechnika Częstochowska
Centrum Zarządzania Projektami
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

mgr inż. Renata Bolkowska
tel.: 34 3250 246
e-mail: rbolkowska@adm.pcz.czest.pl
pok. 2

mgr Agata Fulko
tel.: 34 3250 951
e-mail: agata.fulko@adm.pcz.pl
pok. 4

mgr inż. Jolanta Kłodos
tel.: 34 3250 434
e-mail: jklodos@adm.pcz.czest.pl