Drugi kierunek studiów

Student może podjąć kolejny kierunek studiów na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student jest zobowiązany do określenia, który z nich jest pierwszym lub kolejnym kierunkiem oraz do pisemnego poinformowania o dokonanym wyborze Dziekanów Wydziałów wszystkich podjętych kierunków studiów.