Drugi kierunek

Rekrutacja na drugi kierunek studiów odbywać się będzie za pośrednictwem Dziekanatu.