Kontakt

Udzielanie informacji dla kandydatów:

1. telefonicznie:

    • tel. (0-34) 325-05-60 w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
    • tel. (0-34) 325-05-61 w godzinach pracy Dziekanatu Studiów Stacjonarnych
    • tel. (0-34) 325-05-62 w godzinach pracy Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych

2. forum internetowe: rekrutacja.pcz.pl/forum
3. pocztą elektroniczną rekrutacja@wimii.pcz.pl

4. osobiście przez członków Komisji Technicznej ds. Rekrutacji podczas pełnionych dyżurów