Limity przyjęć

Kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Informatyka 130 70 30 30
Inżynieria Biomedyczna 30 0 0 0
Matematyka 30 30 0 0
Mechanika i Budowa Maszyn 100 70 90 30
Mechatronika 50 30 0 0
Energetyka 30 30 30 0