Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA
NA KIERUNKI PROWADZONE
NA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 
 

Kierunek Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Mechanika i Budowa Maszyn 90 70 90 30
Mechatronika 30 30 -
Maszyny i systemy energetyczne 30 - - -
Informatyka 300 70 60 30
Matematyka - 30 - -
Matematyka stosowana i technologie informatyczne 30 - - -