Opłata

W związku z rekturacją i przyjęciem na studia wiążą się następujące opłaty:


Rodzaj opłaty Kwota
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Opłata za legitymację studencką 17 zł 
Opłata za indeks 4 zł

Opłaty za studia niestacjonarne (za semestr):

Kierunek Kwota
Energetyka I stopnia 1800 zł
Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia 1800 zł
Informatyka I stopnia 1900 zł
Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia 1850 zł
Informatyka II stopnia 1900 zł
System ratalny: I rata 50% + podanie do dziekana studiów niestacjonarnych o rozłożenie rat.

Opłata rekrutacyjna
Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na podane w systemie IRK indywidualne konto kandydata. Opłata może być dokonana elektronicznie lub tradycyjnie przelewem pocztowym lub bankowym (sam blankiet przelewu należy wydrukować z systemu IRK). Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej przy każdorazowym zapisywaniu się na wybrany kierunek studiów. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest koniecznym warunkiem potwierdzenia zapisu na dany kierunek studiów i przystąpienia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego na wybrany kierunek studiów.

Przekazanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej informacji o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej odbywa się za pośrednictwem systemu IRK lub bezpośrednio przez kandydata (lub upoważnione osoby) podczas składania kompletu wymaganych dokumentów (potwierdzeniem dokonania płatności może być wydruk przelewu elektronicznego bądź tradycyjny blankiet przelewu z potwierdzoną wpłatą 85 zł).

Opłata za legitymację studencką
Opłata za studencką legitymację elektroniczną jest dokonywana dopiero po przyjęciu kandydata na studia. Kwotę należy wpłacić na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem usosweb.pcz.pl. Logując się w systemie USOSweb, należy użyć login i hasło takie jak przy logowaniu się do systemu IRK.

Opłata za indeks
Opłata za indeks jest wpłacana na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem usosweb.pcz.pl. Logując się w systemie USOSweb, należy użyć login i hasło takie jak przy logowaniu się do systemu IRK

Potwierdzenie opłat za legitymację i indeks należy przedstawić przy odbiorze legitymacji i indeksu. W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach kandydat uiszcza stosowną wieloktrotność opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty wniesione przez kandydata nie ulegają zwrotowi.