Pomoc materialna

Domy studenckie
Politechnika Częstochowska dysponuje ponad 1900 miejscami w trzech Domach Studenckich. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub z znaczącym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Studenci -> Domy studenckie

Stypendia


 Program Stypendiów Pomostowych 2016/ 2017 (*.pdf)


Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki mogą ubiegać się różnorodne stypendia:

  • socjalne,
  • naukowe,
  • sportowe,
  • ministerialne.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Studenci -> Stypendia