Posiedzenia Rady

ZAPROSZENIE NA VI POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (30.05.2019R.)

VI Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbędzie się 30.05.2019r., o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału, (sala 322, III piętro) w Pawilonie WIMiI przy al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie (dawny budynek Wydziału Budowy Maszyn). Poniżej w załączniku przedstawiamy ramowy program posiedzenia Rady.

[ Program VI Posiedzenia SR w pdf ]

V POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (06.12.2016R.)

IV POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (28.01.2016R.)

ZAPROSZENIE NA IV POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (20.01.2016R.)

IV Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbędzie się 28.01.2016r., o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału, (sala 322, III piętro) w Pawilonie WIMiI przy al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie (dawny budynek Wydziału Budowy Maszyn). Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program posiedzenia Rady.

PROGRAM

IV Posiedzenia Społecznej Rady Wydziału

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

28.01.2016, sala Rady WIMiI, godz. 1100

 

 1. Przywitanie przez Dziekana uczestników IV Posiedzenia Społecznej Rady i przedstawienie aktualnych problemów Wydziału.
 2. Wręczenie nominacji nowym członkom Społecznej Rady WIMiI.
 3. Przedstawienie osiągnięć studentów WIMiI: Od konkursu University Rover Challenge 2014 do konkursu European Rover Challenge 2015 – rozwój łazika marsjańskiego "Infinity".
 4. Wystąpienie dyrektora Oddziału ZUS w Częstochowie Jana Śmigielskiego: Ubezpieczenia społeczne - skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy.
 5. Wystąpienie właściciela firmy IT – SOLVE Wiktora Sobczyka: „Siła referencji”, która w usługach i sprzedaży bezpośredniej jest najbardziej wartościową formą reklamy.
 6. Dyskusja.

Przerwa

 1. Prezentacja możliwości współpracy z przemysłem – Kompetentny absolwent WIMiI - kształcenie we współpracy z pracodawcami, wystąpienie kierownika Sekcji ds. rozwoju WIMiI Adama Kulawika.
 2. Wystąpienie dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej Tadeusza Złoto: Ścieżki formalne komercjalizacji badań na Politechnice Częstochowskiej.
 3. Dyskusja

Lunch

 

III POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (29.01.2015R.)

ZAPROSZENIE NA III POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (05.01.2015R.)

III Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbędzie się 29.01.2015r., o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału, (sala 322, III piętro) w Pawilonie WIMiI przy al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie (dawny budynek Wydziału Budowy Maszyn). Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program posiedzenia Rady.

PROGRAM

III Posiedzenia Społecznej Rady Wydziału

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

29.01.2015, sala Rady WIMiI, godz. 1100

 

 1. Przywitanie przez Dziekana uczestników III Posiedzenia Społecznej Rady i przedstawienie aktualnych problemów Wydziału.
 2. Wręczenie nominacji nowym członkom Społecznej Rady WIMiI.
 3. Perspektywy pracy dla absolwentów WIMiI oraz możliwości współpracy BorgWarner Turbo Systems z Wydziałem. Wystąpienie przedstawicieli firmy BorgWarner: Michał Zatek – manager Rzeszów Technical Centre, Grzegorz Kondora – Simulation Team Leader.
 4. Wiedza wyniesiona ze studiów na Politechnice Częstochowskiej w odniesieniu do potrzeb branży automotive w Polsce i na świecie. Wystąpienie przedstawiciela firmy BorgWarner, Grzegorz Kondora – Simulation Team Leader.
 5. Dyskusja.

Przerwa

 1. Nauka i biznes – uczmy się od najlepszych – informacjez pobytu w Stanford University, Kalifornia, USA (Dolina Krzemowa) Przemysława Postawy – profesora PCz, pracownika Zakładu Przetwórstwa Polimerów Instytutu Technologii Mechanicznych WIMiI.
 2. Dyskusja na temat aktualnych problemów naukowo-badawczych i dydaktycznych Wydziału – wystąpienie Członków Społecznej Rady i Pracowników Wydziału.

Lunch

 

II POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (27.02.2014R.)

ZAPROSZENIE NA II POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (03.02.2014R.)

II Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbędzie się 27. 02. 2014r., o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału, (sala 322, III piętro) w Pawilonie WIMiI przy al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie (dawny budynek Wydziału Budowy Maszyn). Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program posiedzenia Rady.

PROGRAM

II Posiedzenia Społecznej Rady Wydziału

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

27.02.2014, sala Rady WIMiI, godz. 1100

 

 1. Przywitanie uczestników II Posiedzenia Społecznej Rady i przedstawienie aktualnych problemów Wydziału przez Dziekana.
 2. Wręczenie nominacji nowym Członkom Społecznej Rady WIMiI.
 3. Działalność jednostek wydziałowych – zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych, dydaktyka i możliwości współpracy z przemysłem – wystąpienie Dyrektorów Instytutów WIMiI.
 4. Dofinansowanie wspólnych działań naukowo-badawczych uczelni i jednostek pozauczelnianych – aktualności prac Sekcji ds. Rozwoju.
 5. Dyskusja na temat aktualnych problemów naukowo-badawczych i dydaktycznych Wydziału – wystąpienie Członków Społecznej Rady i Pracowników Wydziału.

Przerwa

 1. Staże i praktyki. Uwarunkowania prawne i formalne.
 2. Działalność promocyjna Wydziału – aktualności prac Sekcji ds. Promocji.
 3. Podsumowanie, dyskusja.

Lunch.

[ program do pobrania w pdf ]

 

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (20.06.2013R.)

Społeczna rada wydziału

20 czerwca 2013r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału. Do udziału w Społecznej Radzie zostali zaproszeni przez dziekana prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji państwowych i władze miasta Częstochowy. Swój udział w pracach Rady zadeklarowały 44 osoby. Na Inauguracyjnym Posiedzeniu odbyło się uroczyste wręczenie Aktów Powołania Członkom Społecznej Rady WIMiI. Zgodnie z przyjętym Statutem przewodniczącym Rady został dziekan, a wybranymi przez Zgromadzenie zastępcami przewodniczącego zostali: mgr inż. Ziemowit Słomczyński - prezes zarządu REMAK-ROZRUCH S.A. w Opolu i dr Jerzy Zinczyn – globalny dyrektor zarządzania usługami informatycznymi w TRW Automotive.

Władze rektorskie i dziekańskie zapoznały członków Rady z bieżącą sytuacją dydaktyczną i naukową uczelni oraz wydziału. W tracie posiedzenia odbyła się debata na temat aktualnych problemów szkolnictwa wyższego, kierunków kształcenia studentów oraz sytuacji absolwentów na rynku pracy, w której udział wzięli członkowie Społecznej Rady i pracownicy wydziału. Wygłoszone zostały też cztery referaty:

 • „Kształcenie studentów a wymogi współczesnej gospodarki” - dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz,
 • „Inżynier poszukiwany! Raport „Niedobór talentów ManpowerGroup.” - Adam Bielawski, kierownik Agencji ManpowerGroup,
 • „Zawód inżynier – wiedza, oczekiwania, perspektywy” – Stanisław Ociepa, właściciel firmy Z.P.U. Automex,
 • „Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych – oczekiwania i możliwości współpracy z punktu widzenia dostawcy technologii wtrysku” – Adam Szubert, dyrektor generalny Asten Group.

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, w której członkowie Społecznej Rady Wydziału wypowiedzieli swe uwagi na temat wykształcania współczesnych inżynierów. Część zaproszonych gości wyraziła chęć zaproszenia studentów naszego wydziału na praktyki zawodowe, jak również chęć ufundowania stypendiów.

Posiedzenie zakończyło się podsumowaniem, w którym Pełnomocnik Dziekana WIMiI ds. rozwoju dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz przedstawiła ramy prawne stanowiące podstawę działania Społecznej Rady, określiła obszary wzajemnej współpracy. Członkowie Społecznej Rady zadeklarowali czynne uczestnictwo w pracach Rady. Dziekan wydziału zaproponował termin kolejnego posiedzenia Społecznej Rady w grudniu 2013 roku.

Skład osobowy Społecznej Rady Wydziału

ZAPROSZENIE NA INAUGURACYJNE POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU (24.05.2013R.)

Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbędzie się 20. 06. 2013 o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału, (sala 322, III piętro) w Pawilonie WIMiI przy al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie (dawny budynek Wydziału Budowy Maszyn). Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program obrad plenarnego posiedzenia Rady.

PROGRAM

Inauguracyjnego Posiedzenia Społecznej Rady Wydziału

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

20.06.2013, sala Rady WIMiI, godz. 1100

 

 1. Przywitanie uczestników I Zjazdu Społecznej Rady przez Dziekana Wydziału.
 2. Wystąpienie Rektora Politechniki Częstochowskiej.
 3. Wystąpienie przedstawicieli władz Miasta Częstochowy.
 4. Informacja o bieżącej działalności Wydziału  - wystąpienie Dziekana.
 5. Wręczenie aktów powołania członkom Społecznej Rady WIMiI.
 6. Przyjęcie Statutu Społecznej Rady WIMiI przez członków Rady.
 7. Dyskusja na temat aktualnych problemów szkolnictwa wyższego, kierunków kształcenia studentów oraz sytuacji absolwentów na rynku pracy - wystąpienia członków Rady i pracowników Wydziału.
 8. Podsumowanie problemów, nakreślenie możliwości współpracy - Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju.
 9. Zwiedzanie Pawilonu WIMiI.

Lunch.

[ program do pobrania w pdf ]