Seminarium „Radiografia cyfrowa w zastosowaniach przemysłowych”- NDT 2019

W dniu 17.01.2019 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbyło się seminarium „Radiografia cyfrowa w zastosowaniach przemysłowych”- NDT 2019.

Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem Społecznej Rady w ramach obchodów 70-lecia Politechniki Częstochowskiej. Bezpośrednio w organizację i przygotowanie seminarium byli zaangażowani pracownicy Zakładu Spawalnictwa Instytutu Technologii Mechanicznych, w szczególności dr inż. Ryszard Krawczyk, który odpowiadał za organizację ze strony Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Jacek Słania, który odpowiadał za organizację ze strony Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska, która odpowiadała za organizację ze strony Społecznej Rady.

Otwarcia seminarium dokonała Pani prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Seminarium podsumował i zakończył JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Seminarium obejmowało referaty dotyczące radiografii cyfrowej oraz pokazy praktyczne jej zastosowania. Referaty zostały przygotowane i przedstawione przez pracowników Zakładu Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, DÜRR NDT GmbH & Co. KG i VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH. Pokazy przeprowadziła firma DPIdea z Gdańska.

Przedstawiono referaty:

Zastosowanie radiografii w badaniach przemysłowych” – mgr inż. Marcin Matuszewski - Instytut Spawalnictwa,

Porównanie radiografii cyfrowej i analogowej w zakresie badania złączy spawanych” -

dr inż. Paweł Irek - Instytut Spawalnictwa

Możliwości i wyzwania badań NDT w przemyśle – CLDT” – Aleksander Baranowski -  Urząd Dozoru Technicznego,

Radiografia cyfrowa i badania ubytków korozyjnych” – Uli Pohler - DÜRR NDT GmbH & Co. KG,

Radioskopia i tomografia komputerowa w dobie przemysłu 4.0” – Ulrich Brand - VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH.

W seminarium wzięło udział ponad sto osób, pracowników WIMII i osób reprezentujących przemysł – głównie energetykę, przemysł budowy środków transportu, maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz budownictwo stalowe, laboratoria badań nieniszczących oraz jednostki certyfikacyjne. Udział w seminarium wzięły również firmy zajmujące się sprzedażą materiałów dodatkowych do spawania i urządzeń spawalniczych oraz doradztwem w obszarze spawalnictwa.Seminarium było kolejnym spotkaniem pracowników WIMII i przedstawicieli przemysłu oraz kolejnym seminarium poświęconym badaniom nieniszczącym. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i służyło konstruktywnej wymianie myśli technicznej obu środowisk.

W ramach działalności Społecznej Rady WIMII Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej planowane są dalsze spotkania pracowników uczelni i firm współpracujących z Politechniką Częstochowską.

 

 

Podsumowanie wydarzenia Let’s do IT

W środę 25.04.2018r. w Sali B1 odbyło się wydarzenie „Let’s do IT” - wykład zorganizowany przez firmę iTechnologie Sp z o.o. w ramach działalności Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Firma współpracuje od kilku lat z Politechniką Częstochowską. Ma oddział w Częstochowie, gdzie zatrudnia studentów i absolwentów Politechniki, w tym studentów WIMiI. Dotychczas firma w ramach swojej działalności zatrudniała w różnych projektach 17 studentów i absolwentów PCz.

Całość wydarzenia prowadzona była przez Prezesa Zarządu firmy iTechnologie, P. Przemysława Króliszewskiego, absolwenta naszego Wydziału. Podczas wykładu pracownicy firmy opowiadali o aspektach pracy w branży IT. O problemach, możliwościach rozwoju i codzienności w realizacji różnych projektów informatycznych.

Jakub Dyja, student II stopnia Informatyki na Wydziale Elektrycznym, swoją prezentację poświęcił tematyce gier na telefony komórkowe. Zgromadzeni mogli posłuchać o rozwoju rynku gier, co to znaczy być programistą gier, jak wygląda praca w zespole i jakie umiejętności interpersonalne są ważne w pracy zespołowej. Na koniec ogłosił On konkurs na najlepszy wynik w grze na telefony komórkowe, autorstwa iTechnologie. Wygraną było 50 zł do wykorzystania w sklepie Google Play.

Katarzyna Woroch, studentka II stopnia Informatyki Wydziału Elektrycznego omówiła tematykę hurtowni danych. W ramach wykładu przedstawiła sposób realizacji wielkoskalowych systemów baz danych, w tym o technologiach przetwarzania danych, modelach danych i raportach jako wyniku przetwarzania. Powiedziała kilka Omówiła sposób realizacji zadań w wieloosobowym, rozproszonym zespole projektowym.

Ewa Ujma, absolwentka kierunku Informatyki naszego Wydziału, rozwinęła temat testów automatycznych, do czego służą, dlaczego są ważne i co może stanowić problem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z testowaniem.

Równolegle do wykładów, dwóch pracowników firmy (Michał Selewońko – Politechnika Warszawska i Tomasz Ankowski – były student Mechatroniki, WIMiI, PCz) tworzyło konsolę do gier na przygotowanym stanowisku praktycznym. Etapy tworzenia konsoli przy wykorzystaniu technologii Raspberry Pi i Arduino były prezentowane „na żywo” i omawiane przez pracowników po każdym wystąpieniu pozostałych członków zespołu. Widowni zaprezentowano poszczególne elementy projektu, narzędzia niezbędne do stworzenia retro konsoli oraz sposoby wykorzystania Raspberry PI. Każdy z uczestników wykładu mógł podejść do programistów i sprawdzić postępy pracy czy też wspólnie z prowadzącymi zagrać na retro konsoli.

Ostatnią cześć wykładu poprowadził prezes firmy. Wystąpienie jego dotyczyło sprzedaży i marketingu w IT. Prezes opowiadał o różnych modelach sprzedaży, o rentowności projektów informatycznych i marketingu.

Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział wzięło w nim ponad 200 studentów wszystkich kierunków studiów na WIMiI. Sala B1 została wypełniona studentami do ostatniego miejsca.