Zespół ds. interesariuszy zewnętrznych

Przewodnicząca zespołu:
  • Dr hab. inż. Wiesława PIEKARSKA, prof. PCz – Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju

  • Dr hab. inż. Andrzej BOGUSŁAWSKI, prof PCz
  • Dr hab. inż. Robert NOWICKI, prof. PCz
  • Dr hab. inż. Dariusz KWIATKOWSKI, prof. PCz
  • Dr inż. Jolanta POZORSKA
  • Dr inż. Piotr BORAL
  • Dr inż. Marcin KUBIAK
  • Dr inż. Jacek PIĄTKOWSKI