Zespół ds. interesariuszy zewnętrznych

Przewodnicząca zespołu:
 • Dr hab. inż. Wiesława PIEKARSKA, prof. PCz – Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju

 • Dr hab. inż. Andrzej BOGUSŁAWSKI, prof PCz
 • Dr hab. inż. Rafał SCHERER, prof. PCz
 • Dr inż. Piotr BORAL
 • Dr inż. Tomasz DOMAŃSKI
 • Dr inż. Ryszard KRAWCZYK
 • Dr inż. Marcin KUBIAK
 • Dr inż. Jacek PIĄTKOWSKI
 • Dr Ewa ŁADYGA
 • Dr inż. Michał PYRC
 • Dr inż. Zbigniew SATERNUS
 • Dr inż. Marek GUCWA